Cookies Partneři

Zoznam partnerov a ich cookies

Název
Doména
Typ
Doba platnosti
Účel
_dc_gtm_UA 115192740-12
.lemonero.cz
Technická cookie
1 minuta
Tento soubor cookie je přidružen k webům používajícím Správce značek Google k načtení dalších skriptů a kódu na stránku. Pokud je použit, lze jej považovat za nezbytně nutný, protože bez něj jiné skripty nemusí fungovat správně. Konec názvu je jedinečné číslo, které je také identifikátorem přidruženého účtu Google Analytics.
_hjAbsolute
SessionInProgress
.lemonero.cz
Technická cookie
30 minut
Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.
_hjFirstSeen
.lemonero.cz
Technická cookie
30 minut
Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.
intercom-id-v64l5jac
.lemonero.cz
Technická cookie
9 měsíců
Cookies spojený s nastavením Intercom.
intercom-session-v64l5jac
.lemonero.cz
Technická cookie
7 dní
Cookies spojený s nastavením Intercom.
_hjIncludedIn
PageviewSample
.lemonero.cz
Technická cookie
2 minuty
Tento soubor cookie je nastaven tak, aby informoval Hotjar o tom, zda je tento návštěvník zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení stránky vašeho webu.
_ga
.lemonero.cz
Analytické cookie
2 roky
Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_gid
.lemonero.cz
Analytické cookies
1 den
Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_hjSession
User_1407922
.lemonero.cz
Analytické cookie
1 rok

_hjSession
_1407922
.lemonero.cz
Analytické cookie
30 minut

uid
.adform.net
Marketingové cookie
2 měsíce
Tento soubor cookie poskytuje jednoznačně přiřazené strojově generované ID uživatele a shromažďuje údaje o aktivitě na webu. Tato data mohou být odeslána k analýze a hlášení třetí straně.
IDE
.doubleclick.net
Marketingové cookie
2 roky
Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
_fbp
.lemonero.cz
Marketingové cookie
3 měsíce
Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
sid
.seznam.cz
Marketingové cookie
1 měsíc
Toto je velmi běžný název souboru cookie, ale pokud je nalezen jako soubor cookie relace, bude pravděpodobně použit jako pro správu stavu relace.
c
.adform.net
Marketingové cookie
1 měsíc 1 den

c
t.leady.com
Marketingové cookie
16 let

leady_session_id
www.lemonero.cz
Marketingové cookie
Session

Vrátit zpět na domovskou stránku