Víte o chodu svého e-shopu opravdu vše? Máme pro vás test z finančního řízení, který ověří vaše znalosti.
Ověřit své znalosti

Ochrana oznamovatelů

Společnost Lemonero s.r.o. uveřejňuje následující informace spojené s ochranou oznamovatelů a příjímáním jejich oznámení v souladu s požadavky § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel má možnost podat oznámení společnosti Lemonero s.r.o. nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Všichni oznamovatelé mohou podávat oznámení Ministerstvu spravedlnosti. Více informací o tomto způsobu oznamování naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Společnost Lemonero s.r.o. vylučuje příjem oznámení od oznamovatelů, kteří nejsou zaměstnanci společnosti nebo společnost nejsou činní jinak než v základním pracovněprávním vztahu.

Interní oznamovatelé mohou podat oznámení příslušené osobě anonymně nebo s uvedením svých identifikačních údajů:

  • prostřednictvím interního oznamovacího systému
  • písemně prostřednictvím e-mailu příslušné osoby;
  • ústně zavoláním příslušné osobě na telefonní číslo;
  • na žádost oznamovatele na schůzce s příslušnou osobou;
  • písemně poštou na adresu sídla společnosti s výrazným označením na uzavřené obálce „Neotvírat – whistleblowing – k rukám příslušné osoby“.

V podrobnostech upravuje podávání interních oznámení a jejich zpracování ve společnosti interní směrnice o ochraně oznamovatelů, která je dostupná prostřednictvím interního systému společnosti Lemonero. Zde je interním oznamovatelům dostupný odkaz na interní oznamovací systém a další informace o možnostech podávání oznámení.

Příslušnou osobou je Ondřej Špulák, Head of Legal and Compliance. Kontaktní údaje příslušné osoby jsou následující: tel. +420 605 867 506, e-mail: whistleblowing@lemonero.com.