Víte o chodu svého e-shopu opravdu vše? Máme pro vás test z finančního řízení, který ověří vaše znalosti.
Ověřit své znalosti

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Vítáme vás u našeho testu, který prověří vaši finanční gramotnost a znalosti z oblasti finančního řízení e-shopů. Je vhodný nejen pro majitele e-shopů, ale všechny, kteří se pohybují v byznysovém prostředí. Test jsme pro vás vytvořili s odborníkem, finančním expertem a specialistou na finanční řízení e-shopů a podniků, Michalem Koubkem.

Po zodpovězení dotazů a jejich odeslání se vám zobrazí vyhodnocení včetně správných odpovědí. Zároveň zdarma získáte náš e-book Finanční řízení e-shopů s Lemonerem, který obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu.

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je EBITDA?

Krok:
1
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je hrubá marže?

Krok:
2
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co jsou odpisy?

Krok:
3
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je výsledovka?

Krok:
4
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je rozvaha?

Krok:
5
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co vše se počítá do nákladů na zboží?

Krok:
6
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co jsou OPEX náklady?

Krok:
7
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jak se měří ziskovost firmy?

Krok:
8
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Kde se dá ve výsledovce
najít zaplacené DPH?

Krok:
9
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jaký je rozdíl mezi hospodářským výsledkem a celkovým cash flow?

Krok:
10
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co znamená PRIBOR?

Krok:
11
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je vlastní kapitál a kde se dá najít?

Krok:
12
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jak spočítat obrat zásob?

Krok:
13
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Kde se dá v účetních výkazech najít stav skladu?

Krok:
14
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jaký je rozdíl mezi marží a přirážkou?

Krok:
15
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co jsou bankovní záruky?

Krok:
16
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jaké jsou náklady na úvěr?

Krok:
17
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jaký je rozdíl mezi nákladem a výdajem?

Krok:
18
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je účetní osnova?

Krok:
19
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co znamená ROI?

Krok:
20
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co je anuita?

Krok:
21
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Co znamená míra zadlužení?

Krok:
22
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Jak se měří schopnost splácet?

Krok:
23
24

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Zobrazte odpovědi a získejte eBook Finanční řízení e-shopu s Lemonerem

Krok:
24
24

Po odeslání formuláře se dostanete na vyhodnocení dotazníku a na zadanou emailovou adresu obdržíte zdarma náš eBook Finanční řízení e-shopu s Lemonerem.

Pokračováním beru na vědomí, že Lemonero s.r.o. bude zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem vyřízení mých požadavků a souvisejících operací. Bližší informace o zpracování, včetně informací o mých právech a odvolatelnosti souhlasu s oslovováním, naleznu v Zásadách ochrany osobních údajů.

Test znalosti finančního řízení e-shopů a finanční gramotnosti e-shopařů

Test úspěšně dokončen

V první řadě vám chceme pogratulovat k úspěšnému dokončení dotazníku.
Níže pak naleznete všechny správné odpovědi.

Do 24 hodin na uvedený e-mail obdržíte zdarma náš e-book Finanční řízení e-shopů s Lemonerem.

Správných odpovědí:
totalCorrectCount
correctCount
Špatných odpovědí:
totalWrongCount
wrongCount

Co je EBITDA?

Správná odpověď

EBITDA představuje zisk firmy před odečtením odpisů, úrokových nákladů a daně z příjmu. Jedná se o nejčastěji používanou metriku provozní ziskovosti firmy.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je hrubá marže?

Správná odpověď

Rozdíl mezi výnosem a náklady na prodané zboží.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co jsou odpisy?

Správná odpověď

Částky, které představují míru opotřebení majetku za určité období. Jedná se o formu snížení ekonomického prospěchu, lze jej tedy považovat za náklad.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je výsledovka?

Správná odpověď

Účetní výkaz, který počítá hospodářský výsledek (zisk/ztrátu) společnosti jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je rozvaha?

Správná odpověď

Finanční výkaz, který podává přehled o aktivech (majetku podniku) a pasivech (zdrojích jeho krytí).

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co vše se počítá do nákladů na zboží?

Správná odpověď

Náklady na pořízení zboží a jeho dopravu na sklad, pojištění, celní poplatky a další náklady.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co jsou OPEX náklady?

Správná odpověď

Anglický výraz pro provozní náklady (operating expenses).

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jak se měří ziskovost firmy?

Správná odpověď

Nejčastěji pomocí marže v procentech – spočítat se dá buď EBITDA marže (EBITDA / tržba), nebo čistá marže (zisk po zdanění / tržba).

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Kde se dá ve výsledovce najít zaplacené DPH?

Správná odpověď

Nikde. Výkazy se sestavují bez DPH, zaplacená DPH je výdaj, nikoliv náklad.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jaký je rozdíl mezi hospodářským výsledkem a celkovým cash flow?

Správná odpověď

Hospodářský výsledek uvádí, zda je firma v zisku, nebo ve ztrátě. Celkové cash flow udává, jestli má firma peníze na účtu (pozitivní celkové cash flow). Určitě neplatí, že zisk = peníze na účtu.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co znamená PRIBOR?

Správná odpověď

Jedná se o sazbu na pražském mezibankovním trhu. Často se používá jako referenční nebo plovoucí sazba na úvěry poskytované bankami.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je vlastní kapitál a kde se dá najít?

Správná odpověď

Součet prostředků, které byly do firmy vloženy jejími zakladateli a složek, které vznikly během hospodaření podniku. Najít se dá v rozvaze.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jak spočítat obrat zásob?

Správná odpověď

Vydělením ročních tržeb od zásob.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Kde se dá v účetních výkazech najít stav skladu?

Správná odpověď

Na rozvaze.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jaký je rozdíl mezi marží a přirážkou?

Správná odpověď

V rámci vyjádření v Kč se jedná o jedno a to samé, liší se však způsob výpočtu. Marže se počítá z prodejní ceny, zatímco přirážka se přidává k nákupní ceně zboží.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co jsou bankovní záruky?

Správná odpověď

Způsob ručení za úvěr bance. Úvěr může být krytý zásobami, pohledávkami, majetkem nebo i osobním majetkem zakladatele.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jaké jsou náklady na úvěr?

Správná odpověď

Účetně je to pouze úrok, který firma platí většinou měsíčně. Splátka jistiny není náklad, nýbrž pouze výdaj.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jaký je rozdíl mezi nákladem a výdajem?

Správná odpověď

Náklady a výdaje se často pletou, nicméně rozdíl mezi nimi je markantní. Náklady jsou vstupy spotřebované při produkci výrobku, nehledě na to, zda už v tomto období byly uhrazeny, nebo ne. Výdaje jsou přímým úbytkem finančních prostředků.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je účetní osnova?

Správná odpověď

Způsob třídění účetních záznamů do jednotlivých kategorií. Účetní osnovu si může podnikatel upravit a náklady třídit do skupin podle typu podnikání.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co znamená ROI?

Správná odpověď

Návratnost investice. Jedná se o podíl mezi výnosem z investice a investovanou částkou vyjádřený v procentech.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co je anuita?

Správná odpověď

Splátka úvěru, která obsahuje jak splátky jistiny, tak úroků.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Co znamená míra zadlužení?

Správná odpověď

Ukazatel zadluženosti, podíl dluhu například na celkových aktivech společnosti.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Jak se měří schopnost splácet?

Správná odpověď

Například pomocí porovnávání celkových zaplacených úroků a EBITDA či celkových splátek úvěru a celkového cash flow. Cílem je zjistit, jestli splátky úvěru nepřivedou firmu do problémů.

Vaše odpověď

Vaše odpověď bude vygenerována zde.

Hups, někde se vyskytla chyba. Zkuste to prosím ještě jednou.