Víte o chodu svého e-shopu opravdu vše? Máme pro vás test z finančního řízení, který ověří vaše znalosti.
Ověřit své znalosti

ESG: zkratka pro důležité principy, které byste i vy měli začít implementovat

Implementace ESG principů zvýší důvěryhodnost vaší značky, posílí operační efektivitu a přinese vám konkurenční výhodu. O co přesně se jedná a jak na to?

ESG – zkratka, která aktuálně hýbe světem byznysu. Stojí za ní principy z okruhů Environment, Social a Governance. Nevíte, co si pod nimi představit? Čtěte dále a zjistíte, co představují, jak z nich ve vašem podnikání vytěžit maximum a na co byste si měli dávat pozor. 

Aktuální e-commerce prostředí tlačí e-shopy k tomu, aby podporovaly udržitelnost (Environment) a byly zodpovědné v důležitých sociálních (Social) a správních (Governance) otázkách. Od minimalizace uhlíkové stopy přes spravedlivé standardy v rámci pracovních sil po robustní ochranu dat zákazníků, rozsah ESG je široký a má hned několik úrovní.

Implementace ESG principů může sice být dlouhodobým procesem, ale e-shopy z něj mohou čerpat i strategické výhody. Dosáhnou díky nim totiž větší důvěryhodnosti, a tak mohou získat významnou konkurenční výhodu, která v dnešním přeplněném prostředí rozhodně není samozřejmostí.

Pojďme na to však pěkně popořadě…

Environment: udržitelnost a ekologie

Jak už název napovídá, tento okruh souvisí se životním prostředím. Byznysy jsou motivovány k tomu, aby dodržovaly udržitelné praktiky, které nebudou podporovat ničení planety.

Operační udržitelnost

Základem jakéhokoliv e-commerce byznysu je jeho operační infrastruktura, včetně skladů, datových center a kanceláří. V každém takovém zařízení najdeme hned několik příležitostí k implementaci udržitelných standardů. Mohou být poháněna obnovitelnými zdroji energie, které sníží celkovou uhlíkovou stopu společnosti. Na stole jsou také programy na snižování množství odpadu nebo například udržitelné kancelářské potřeby.

Ekologicky šetrná doprava a obaly

Dopravování zásilek a jejich balení představuje zásadní environmentální výzvy – běžně se tak velmi zvyšuje uhlíková stopa dané společnosti, stejně jako její produkce odpadu. Stále více se tlačí na recyklované a recyklovatelné obalové materiály, které mohou být zásadním rozhodujícím faktorem u řady zákazníků. Posviťte si také na možnosti dopravy u vašich kurýrů, někteří totiž nabízejí přepravu vozidly, která produkují snížené množství emisí.

Udržitelnost výroby produktů

Ve třetí řadě je v rámci principů Environment velmi důležité si pohlídat, jak udržitelně vaši dodavatelé vyrábějí cílové produkty. V dnešní době už by měli do co největší míry využívat obnovitelných zdrojů energie. Když se vám s takovým dodavatelem podaří vyjednat vhodné podmínky a navázat spolupráci, nezapomeňte ekologičnost výroby produktů prezentovat i na webu.

Social: transparentnost, komunita

Sociální dimenze ESG určuje, jak společnosti přistupují k vztahům se svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky, ale také s komunitou, ve které operují. I zde mají velkou odpovědnost – zajistit harmonickou, oboustranně výhodnou a obecně prospěšnou spolupráci.

Zapojování zákazníků

E-shopy přichází se zákazníky do přímého styku, mají tedy možnost motivovat je k tomu, aby i oni podporovali udržitelné a spravedlivé praktiky. Propagací produktů, které jsou získávány etickou cestou, mohou byznysy své zákazníky edukovat, a tak napřímo ovlivňovat jejich nákupní chování. Vaši platformu můžete využít také k tomu, abyste částečně šířili osvětu o sociálních problémech a udržitelnosti.

Transparentnost dodavatelského řetězce

Zákazníci se stále více zajímají o původ a způsob vzniku vašich produktů. Váš dodavatelský řetězec by měl být v této otázce transparentní. Garantovat, že produkty vznikají za spravedlivých pracovních podmínek a v souladu se standardy lidských práv, představuje značnou konkurenční výhodu. Tímto přístupem můžete také motivovat samotné dodavatele k tomu, aby svůj výrobní proces vylepšovali.

Dopad na komunitu

Dopad e-commerce subjektů široce přesahuje pouhé transakce a zákaznické interakce. E-shopy mají vliv i na komunity, ve kterých operují. Je na místě podporovat lokální dodavatele, angažovat se v projektech komunitního rozvoje a přispívat k rozkvětu lokální ekonomiky. V druhé řadě můžete využít svého technologického zázemí pro to, abyste tvořili charitativní iniciativy.

Governance: ochrana dat, dodržování předpisů, zodpovědný leadership

Jak jsme už zmínili, „G“ představuje Governance. Souvisí s interními praktikami, které jsou o efektivní správě společnosti, jednání v souladu s legislativou a naplňování potřeb externích stakeholderů. 

Ochrana dat a etický marketing

V digitálním světě je potřeba chránit data jako oko v hlavě. Byznysy shromažďují jejich obrovské množství, a proto je způsob, jak s nimi pracují, nejpodstatnějším prvkem okruhu Governance. Dodržování přísných standardů ochrany osobních údajů je nutné. Nejenže tak budete jednat v souladu s regulacemi GDPR, ale také si vybudujete důvěru vašich zákazníků. Tak stejně důležité jsou etické marketingové praktiky, jako je například absence zavádějících reklamních tvrzení.

Dodržování předpisů

E-commerce podléhá hned několika důležitým regulacím napříč všemi zeměmi. Ty musíte neustále monitorovat, ať už se jedná o problematiku daní nebo práva vašich zákazníků. Proaktivní přístup vás nejen chrání před případnými sankcemi ze strany kontrolních orgánů, ale také demonstruje váš závazek k etickým procesům.

Zodpovědné vedení

Každá společnost je pouze tak dobrá jako její leader. Ten totiž udává pravidla pro etické chování a činí důležitá rozhodnutí v ubírání celé firmy. Dbejte na transparentní komunikaci s vašimi stakeholdery, včetně investorů, zákazníků a zaměstnanců. Veďte vaši firmu tak, aby každý její článek budoval svou integritu a přijal plnou odpovědnost za svou roli.

ESG jako konkurenční výhoda v e-commerce

Principů ESG je více, základní přehled už však máte. Nyní si pojďme ukázat, že jejich implementace nemusí být pouze „otrava“, ale významným strategickým krokem. Získat totiž můžete hned několik benefitů, včetně:

Budování zákaznické loajality

Spotřebitelé jsou dnes mnohem informovanější v dopadu jejich nákupů. Byznysy, které demonstrují skutečné odhodlání k dodržování ESG principů, mají mnohem větší šanci, že si získají srdce svých zákazníků. Díky souladu svých obchodních praktik s udržitelností, sociální zodpovědností a etickou správou vytváří loajální zákaznickou základnu. 

Přilákání uvědomělých spotřebitelů

Ve společnosti se pohybuje stále více uvědomělých spotřebitelů, kteří vyhledávají firmy, jejichž sociální a environmentální hodnoty jsou v souladu s těmi jejich. Implementací ESG principů je můžete přilákat, ale hlavně si udržet. 

Zviditelnění na přeplněném trhu

Že je na trhu opravdu bohatě konkurentů, vám asi nemusíme připomínat. A jak se od nich odlišit? Odpovídáte správně – opět díky ESG. Dodržování těchto prvků vám pomůže jak v marketingu, tak brandingu. Znázorňuje futuristické smýšlení a hlavně závazek vůči něčemu, co daleko přesahuje pouze profit. To je mimořádně důležité hlavně u mladších, sociálně i environmentálně uvědomělých spotřebitelů.

Dlouhodobá životaschopnost a řízení rizik

ESG je také prostředkem, jak snížit míru rizika a připravit se na dlouhodobou udržitelnost. Díky němu budete mnohem odolnější vůči externím krizím, změnám v regulacích a volatilitě trhu. Také se dostanete do lepší pozice k identifikaci a využívání vznikajících trendů a zákaznických požadavků. 

Jaké jsou výzvy v rámci ESG?

Samozřejmě, zavedení ESG prvků nemusí být jednoduché. Bude vyžadovat výraznou a dlouhodobou změnu vašich pracovních procesů. 

Hlavní výzvou je environmentální dopad procesů doručování. Zákaznická očekávání v rámci rychlého dodání zboží jsou bohužel spojena s vyššími emisemi. Je tedy zapotřebí optimalizovat rozvozové trasy, využívat elektrická a hybridní vozidla nebo případně zvýhodnit zákazníky, kteří jsou trpělivější a na zboží si počkají i více dní za předpokladu, že bude dodání jejich zboží ekologičtější.

Další výzvou je vysoká produkce odpadu, která je spojena s obalovými materiály. Jak jsme zmínili, podívejte se po možnostech udržitelných, recyklovatelných a rozložitelných obalů.

Co se týče sociálního hlediska, může být také náročné zajistit solidní pracovní podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce. Společnosti z toho důvodu využívají nejrůznějších technologií, kdy mohou monitorovat praktiky jejich dodavatelů a vyhodnocovat, zda jsou v souladu s jejich standardy.

Výrazně vám však může pomoci umělá inteligence. Takové nástroje vám mohou pomoci optimalizovat vaše operace tak, aby dosahovaly vyšší environmentální efektivity, snižovaly produkci odpadu a podporovaly transparentnost dodavatelských řetězců.

Berte také v potaz, že díky implementaci ESG principů budete mnohem atraktivnější pro potenciální investory a partnery. I ti k nim totiž do velké míry začínají přihlížet.
ESG není pouze trend, ale nutnou strategií pro dlouhodobě udržitelný růst byznysu. Máte hned několik příležitostí, jak z ní vytěžit maximum – doporučujeme se jich chopit dříve, než budete muset hledat jinou cestu, jak se v moři konkurence odlišit. Tuto problematiku vnímejte jako investici do budoucna.

Kompletní implementaci nevyřešíte za jeden den. Připravte se na to, že proces bude kontinuální, a dívejte se po dalších změnách, které zvýší hodnotu vaší značky.

Nečekaná
obchodní příležitost?

Využijte chytrou půjčku
2 000 000 Kč do 10 minut a na pár kliknutí

Nezávazně a zdarma vyzkoušejte na platformách
Bez papírování.
Bez čekání.
Bez omezení.
Bez starostí o splácení

Krize jako příležitost

Využijte slevy u dodavatelů s externím kapitálem až 2 000 000 Kč do 10 minut a na pár kliknutí

Nezávazně a zdarma vyzkoušejte na platformách
Bez papírování.
Bez čekání.
Bez omezení.
Bez starostí o splácení

Nečekaný pokles tržeb?

Překlenovací půjčka
2 000 000 Kč do 10 minut a na pár kliknutí

Nezávazně a zdarma vyzkoušejte na platformách
Bez papírování.
Bez čekání.
Bez omezení.
Bez starostí o splácení

Předzásobte se na Vánoce.

Vytěžte ze sezóny maximum s externím kapitálem až 2 000 000 Kč do 10 minut a na pár kliknutí

Nezávazně a zdarma vyzkoušejte na platformách
Bez papírování.
Bez čekání.
Bez omezení.
Bez starostí o splácení

Mohlo by vás zajímat

Nové partnerství Lemonero s účetní firmou DYPE: Transformace účetního prostředí pro podniky

Nové partnerství Lemonero s účetní firmou DYPE: Transformace účetního prostředí pro podniky

Objevte nové možnosti, které přináší partnerství Lemonero s účetní firmou DYPE. Toto spojení předního poskytovatele online financování a top účetní firmy zvyšuje efektivitu a snižuje náklady pro vaše podnikání. Čtěte více o tom, jak můžete využít inovativní účetní služby a podpořit růst vaší firmy.

Objevte nové možnosti, které přináší partnerství Lemonero s účetní firmou DYPE. Toto spojení předního poskytovatele online financování a top účetní firmy zvyšuje efektivitu a snižuje náklady pro vaše podnikání. Čtěte více o tom, jak můžete využít inovativní účetní služby a podpořit růst vaší firmy.

Číst článek
Číst článek

ESG: zkratka pro důležité principy, které byste i vy měli začít implementovat

ESG: zkratka pro důležité principy, které byste i vy měli začít implementovat

Implementace ESG principů zvýší důvěryhodnost vaší značky, posílí operační efektivitu a přinese vám konkurenční výhodu. O co přesně se jedná a jak na to?

Implementace ESG principů zvýší důvěryhodnost vaší značky, posílí operační efektivitu a přinese vám konkurenční výhodu. O co přesně se jedná a jak na to?

Číst článek
Číst článek

Ve spolupráci s platební bránou Comgate přinášíme Podnikatelský úvěr, který vám pomůže nejen z vánoční sezóny vytěžit maximum

Ve spolupráci s platební bránou Comgate přinášíme Podnikatelský úvěr, který vám pomůže nejen z vánoční sezóny vytěžit maximum

Finance na podporu podnikání nabízíme nově také více než 13 000 klientům společnosti Comgate. E-shopaři využívající tuto platební bránu tak mohou požádat o Podnikatelský úvěr až do výše 1 milionu korun.

Finance na podporu podnikání nabízíme nově také více než 13 000 klientům společnosti Comgate. E-shopaři využívající tuto platební bránu tak mohou požádat o Podnikatelský úvěr až do výše 1 milionu korun.

Číst článek
Číst článek

Lemonero - The Best Digital SME Lending Solution among Fintechs in the CEE for 2022

Lemonero - The Best Digital SME Lending Solution among Fintechs in the CEE for 2022

25. 11. 2022 přebral v pražském Žofínském paláci náš CEO, Jan Laštůvka, v řadě již druhé ocenění od SME Banking Club. Lemonero pro rok 2022 zvítězilo v kategorii FinTechs ve střední a východní Evropě. Oficiálně se tak stáváme nejlepším digitálním řešením financování pro malé a střední podnikatele.

25. 11. 2022 přebral v pražském Žofínském paláci náš CEO, Jan Laštůvka, v řadě již druhé ocenění od SME Banking Club. Lemonero pro rok 2022 zvítězilo v kategorii FinTechs ve střední a východní Evropě. Oficiálně se tak stáváme nejlepším digitálním řešením financování pro malé a střední podnikatele.

Číst článek
Číst článek